WARMCEL

Prezentujemy WARMCEL Powietrznoszczelna To za mało! Środowisko Parametry

WARMCEL

Poddasza, podłogi, dachy, ściany — cały Twój projekt budowlany skorzysta, gdy wybierzesz WARMCEL, jako izolację przyjazną dla środowiska.

Oferująca niezrównaną izolacyjność cieplną izolacja WARMCEL wytwarzana jest w 100% z makulatury gazetowej, co oznacza, że przechwytuje węgiel, który w przeciwnym przypadku zostałby uwolniony na składowisku w postaci metanu.

Dzięki „Ujemnej emisji CO2” jest idealnym wyborem dla osób dążących do spełnienia wymogów Kodeksu dla

Zrównoważonych Domów (Code for Sustainable Homes), natomiast w połączeniu z niskimi kosztami materiału, łatwością montażu i innymi korzyściami (ogniotrwałość, izolacja akustyczna, całkowite wypełnianie pustek itp.) jest zapewniającą najlepszą wartość i najlepszą dostępną na rynku ekologiczną izolacją do poddaszy oraz izolacją włóknistą.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o budowaniu z WARMCEL.

Powietrznoszczelna, izolująca, odpowiednia!

Izolacja firmy Excel oferuje kompletne wypełnianie pustek, a także charakteryzuje się najniższą wśród dostępnych na rynku izolacji włóknistych przepuszczalnością powietrza.

Oznacza to lepszą powietrznoszczelność, co przekłada się na lepszą kategorię CO2 — wymagania Części L można teraz spełnić bez konieczności wprowadzania kosztownych rozwiązań projektowych z zakresu ograniczania emisji. Nasze izolacje przekładają się również na niższe wydatki długoterminowe dla właścicieli budynków.

Zaoszczędź na budowie, zaoszczędź na rachunkach i ciesz się korzyściami jedynej izolacji z ujemnym bilansem emisji dwutlenku węgla.

Więcej informacji znajdziesz w naszej witrynie www.airtightinsulateright.co.uk.

Zeroemisyjność? To za mało!

Izolacja WARMCEL ostała sklasyfikowana przez BREEAM, jako charakteryzująca się ujemną emisją dwutlenku węgla — jej Potencjał Globalnego Ocieplenia (Global Warming Potential, GWP) wynosi -1,5.

Oznacza to, że WARMCEL jest najbardziej przyjazną dla środowiska izolacją dostępną na rynku, która może skutecznie ograniczyć ślad węglowy domu.

Wykonana w 100% z makulatury gazetowej izolacja WARMCEL zatrzymuje węgiel, który w przeciwnym przypadku zostałby uwolniony na składowisku w postaci metanu.

Więcej informacji znajdziesz w naszej witrynie www.aimlower.co.uk.

Środowisko

Zrównoważone rozwiązanie izolacyjne

Izolację WARMCEL tylko w Wielkiej Brytanii zainstalowano w ponad milionie domów — w ostatnich 30 latach zdobyła ona zaufanie krajowych firm budowlanych, architektów, administracji lokalnych i spółdzielni mieszkaniowych.

Dzięki dodatkowi prostych soli nieorganicznych instalacja WARMCEL jest wyjątkowo ogniotrwała — spełnia np. wymogi przeciwpożarowe normy BS5803, Część 4:1985.

Izolacja WARMCEL zapewnia izolacyjność cieplną przewyższającą bieżące i prognozowane wymogi przepisów prawa budowlanego — typowe konstrukcje osiągają wartości U w przedziale 0,10–0,30 W/m2K.

W razie potrzeby izolację WARMCEL można bezpiecznie utylizować, ponieważ jest ona nietoksyczna i biodegradowalna.

Izolację WARMCEL można usunąć z budynku po zakończeniu jego eksploatacji, a następnie przekazać do recyklingu w zakładzie produkcyjnym firmy Excel.

Według Metody Oceny Środowiskowej organizacji Building Research Establishment (BREEAM) izolacja WARMCEL spełnia aktualne wymogi dla kategorii „A+”.

Ratunek dla planety

Izolacja WARMCEL charakteryzuje się skrajnie niską energochłonnością, ponieważ jest produkowana w 100% z makulatury gazetowej, dzięki czemu proces jej wytwarzania wykorzystuje znacznie mniej energii niż produkcja jakiegokolwiek innego popularnego materiału izolacyjnego.

Izolacja WARMCEL charakteryzuje się również zerowym Potencjałem Niszczenia Warstwy Ozonowej (ODP, Ozone Depletion Potential). Nie zawiera formaldehydu, CFC, lotnych związków organicznych (VOC) ani innych substancji toksycznych.

Ograniczając zapotrzebowanie na ciepło, izolacja WARMCEL odgrywa również istotną rolę w ograniczaniu emisji CO2 z gospodarstw domowych.

Według Metody Oceny Środowiskowej organizacji Building Research Establishment (BREEAM) izolacja WARMCEL uzyskała kategorie Green Guide Ecopoint „A+” dla wszystkich rodzajów zastosowań w zróżnicowanych konstrukcjach ścian i dachów, pobijając rekord produktu będącego dotychczasowym liderem kategorii „A+”.

Izolacja WARMCEL pozytywnie wpływa na zdrowie naszej planety, dzięki ujemnemu Potencjałowi Globalnego Ocieplenia. W rezultacie oddziaływanie całego procesu produkcji jednej tony izolacji WARMCEL na ilość dwutlenku węgla w atmosferze oszczędza netto -0,92 tony w ciągu 100 lat. A trzeba jeszcze dodać wiele ton dwutlenku węgla zaoszczędzonych w związku z oszczędniejszą eksploatacją budynku.

Parametry

Trwałość

Izolacja WARMCEL nie sprzyja rozwojowi grzybów (pleśni) i bakterii, nie jest też rozkładana przez owady i inne szkodniki. Izolacja WARMCEL nie wywiera także szkodliwego wpływu na inne typowe komponenty budynków, takie jak rury miedziane, przewody elektryczne czy metalowe gwoździe i podkładki mocujące.

Izolacja WARMCEL może zostać odzyskana z budynku po zakończeniu jego eksploatacji i ponownie przetworzona, co przekłada się na dodatkowe korzyści dla środowiska.

Parametry cieplne

Izolacja WARMCEL charakteryzuje się imponująco niskim współczynnikiem przewodnictwa cieplnego, któremu sprzyja wysoka powietrznoszczelność, zabezpieczająca budynek przed wnikaniem powietrza oraz powstawaniem termicznych prądów konwekcyjnych. Dzięki stosowanym metodom montażu izolacja zapewnia całkowite uszczelnienie, zapobiegające utracie ciepła i powstawaniu szczelin, pęknięć lub innych mostków cieplnych.

Badania powietrznoszczelności zostały wykonane w szeregu domów komunalnych w Cardiff przez ośrodek Centre for Research in the Built Environment (CRiBE) przy uniwersytecie w— w ich trakcie dowiedziono, że szczelność domów izolowanych WARMCEL przekracza wymogi dobrych praktyk.

Izolacja akustyczna

Dźwiękochłonność izolacji WARMCEL to skuteczne zabezpieczenie przed hałasem. Jest to szczególnie istotne w przypadku zastosowań, w których emitowane dźwięki mogą przeszkadzać osobom mieszkającym lub pracującym w sąsiednich pomieszczeniach.

Panele WARMCEL przeszły badania na zgodność z surowymi wymogami Części E „Przepisów budowlanych dotyczących ścian działowych — Drewno E-WT-2 (rama drewniana z płytami poszyciowymi).

Ogniotrwałość

W rezultacie dodania prostych soli nieorganicznych Izolacja WARMCEL charakteryzuje się doskonałą ogniotrwałością i spełnia wymogi dotyczące ogniotrwałości, określone w normie BS5803 Część 4: 1985.

Izolacja WARMCEL posiadazatwierdzenie Loss Prevention Certification Board (Rady ds. Certyfikacji Bezpieczeństwa, LPCB) do stosowania w kompozytowych ścianach z ramami drewnianymi oraz systemach sufitowych w odniesieniu do ogniotrwałości. Izolacja WARMCEL jest wymieniona w „Czerwonej księdze” LPCB — sporządzonym przez Radę oficjalnym wykazie zatwierdzonych produktów i usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa.

W trakcie niezależnego badania palności, przeprowadzonego przez Chiltern International, obciążony panel ścienny WARMCEL wytrzymał ponad 70 minut w temperaturze sięgającej do 1000°C.